Tato webová stránka používá cookies, které nám pomáhají při zlepšování stránek, a také přispívají k jejich jednoduššímu používání.
Tímto vyjadřujete souhlas s používáním cookies na našich stránkách. Přečtěte si více

X
You appear to be from the USA. Would like to proceed to Products available in the USA?
   

Popis dokumentu

Části 10 a 24 Osobních údajů Act (523/1999)

Datum změny: 15. února 2016

Nezapomínejte, že toto je neoficiální překlad, sloužící pouze k informativním účelům. 

1. Kontrolor / společnost
Orion Diagnostica Oy
Obchodní ID: 1855216-1
Koivu-Mankkaan tie 6 B
02200 Espoo
Finsko
Tel. +358 10 4261

2. Povolaná osoba / kontaktní osoba
(Contacts in English:)
Vice President, Marketing
Gabriella von Flittner
Orion Diagnostica Oy
Koivu-Mankkaan tie 6 B
02200 Espoo
Finsko
Tel. +358 10 4261
E-mail: 
email_address_Flittner 

3. Název registru
Registr partnerů, zákazníků a obchodní registr společnosti Orion Diagnostica 

4. Účel zpracování osobních údajů / účel použití registru
Účel použití tohoto registru je následující: 

 • údržba zákaznického servisu společnosti Orion Diagnostica Oy a management vztahů se zákazníky,
 • distribuce novinek a marketingové materiály,
 • marketing a přímý prodej produktů a služeb společnosti Orion Diagnostica Oy v souladu se souhlasem uživatele, jak povoluje zákon,
 • použití k zosobnění návštěv nebo komunikace,
 • usnadnění dodávání produktů a služeb společnosti Orion Diagnostica Oy, usnadnění fungování a probíhajícího vývoje pracovních postupů, produktů a služeb,
 • zveřejňování informací uvnitř společnosti Orion Diagnostica Oy a mezi společností Orion Diagnostica Oy a jejími autorizovanými distributory a obchodními partnery k usnadnění dodávání produktů a služeb společnosti Orion Diagnostica Oy,
 • soulad se zákonnými předpisy pro management osobních údajů společnosti Orion Diagnostica Oy,
 • odpovídání na kontaktní žádosti.

Společnost Orion Diagnostica Oy nezveřejní shromážděná data za komerčními účely mimo skupinu Orion nebo její autorizované distributory či její obchodní partnery.

5. Obsah registru
Prostřednictvím této služby mohou být shromažďovány následující údaje: 

 • jméno uživatele, společnost nebo jiná organizace uživatele, adresa společnosti/organizace, pozice uživatele v organizaci, telefonní číslo uživatele, e-mailová adresa uživatele,
 • sériové číslo používaného přístroje/přístrojů, používané produkty, informace o používaných produktech a službách,
 • informace o zeměpisné poloze a bydlišti uživatele, značka a typ internetového prohlížeče uživatele, aktuální IP adresa uživatele,
 • informace o seznamu adres přispěvatelů a marketingové materiály,
 • zpětná vazba od zákazníků, dotazy týkající se uživatele. 

(Zde uváděné produkty a služby společnosti Orion Diagnostica Oy mohou rovněž zahrnovat produkty a služby třetí strany prodávané a distribuované společností Orion Diagnostica Oy.)

6. Pravidelné zdroje informací  
Osoba zadává svoje údaje na internetové stránce.

7. Pravidelné destinace zveřejněných údajů a zda jsou data přenášena do zemí mimo Evropskou unii nebo mimo Evropský hospodářský prosto
Osobní údaje nejsou přenášeny do zemí mimo Evropskou unii nebo Evropský hospodářský prostor.

8. Principy, jakými jsou zabezpečeny soubory s daty / registr
A. Manuální registr
Manuálně zadané údaje musí být uloženy na místě s omezeným přístupem a být dostupné pouze oprávněným osobám. 

B. Registr v elektronické podobě
Údaje musí být uloženy na místě s omezeným přístupem a být dostupné pouze oprávněným osobám. Registry jsou uloženy v chráněných systémech CMS (Content Management Systems) a CRM (Customer Relationship Management) společnosti Orion Diagnostica Oy.  

9. Přístupové právo a realizace přístupového práva
Příslušná osoba má mít po zadání dostatečných vyhledávacích kritérií přístupové právo ke svým osobním údajům v souboru s osobními údaji nebo právo na oznámení, že soubor žádné takové údaje neobsahuje. Kontrolor by měl současně poskytnout datovému subjektu informace o pravidelných zdrojích dat v souboru, o použití dat v souboru a pravidelných destinacích zveřejněných údajů.

Osoba, která si přeje mít přístup ke svým údajům (jak bylo uvedeno výše), musí za tímto účelem požádat pověřenou osobu ve společnosti Orion Diagnostica Oy, a to vlastnoručně podepsaným nebo jinak srovnatelně ověřeným dokladem.

Žádosti o přístupové právo musí být směřovány na kontaktní osobu společnosti Orion Diagnostica Oy (uvedenou výše). 

10. Náprava a realizace nápravy
Kontrolor by měl na základě své vlastní inciativy nebo na základě žádosti příslušné osoby bez nepřiměřeného zdržení napravit, vymazat nebo doplnit osobní údaje obsažené v souboru s osobními údaji, pokud jsou chybné, zbytečné, neúplné nebo zastaralé, tak jak to vyžaduje účel zpracování. Kontrolor musí rovněž zabránit rozšíření takových údajů, pokud by to mohlo narušit ochranu soukromí příslušné osoby nebo jejích práv.

Pokud kontrolor odmítne žádost příslušné osoby na nápravu chyby, je třeba o tom vydat písemné potvrzení. Potvrzení by rovněž mělo uvádět důvod odmítnutí. V takovém případě může příslušná osoba předložit věc ombudsmanovi pro ochranu údajů.

Kontrolor musí oznámit nápravu příjemcům, jimž byly údaje prozrazeny, a zdroji chybných osobních údajů. Nicméně nemá povinnost oznámení, pokud by to bylo nemožné nebo nepřiměřeně obtížné.

Žádosti o nápravu musí být směřovány na kontaktní osobu společnosti Orion Diagnostica Oy (uvedenou výše).