Tato webová stránka používá cookies, které nám pomáhají při zlepšování stránek, a také přispívají k jejich jednoduššímu používání.
Tímto vyjadřujete souhlas s používáním cookies na našich stránkách. Přečtěte si více

X
You appear to be from the USA. Would like to proceed to Products available in the USA?
   

Právní upozornění

Podmínky používání a zřeknutí se odpovědnosti

Obsah těchto internetových stránek je majetkem společnosti Orion Diagnostica Oy a přičleněných organizací (dále jen "Orion Diagnostica").

Vstupem na tyto stránky a jejich užíváním vyjadřujete svůj souhlas s následujícími podmínkami:

Práva duševního vlastnictví

Veškeré materiály obsažené na těchto stránkách jsou majetkem společnosti Orion Diagnostica a jsou chráněny vnitrostátním i mezinárodním právem duševního vlastnictví, obchodními názvy a ochrannými známkami. Všechna práva jsou vyhrazena společnosti Orion Diagnostica, včetně práv užití ochranných známek a obchodních značek Orion Diagnostica a smluvních partnerů.

Jakákoliv reprodukce, přenos, zveřejňování, modifikace, šíření nebo ukládání těchto informací jakoukoliv formou je zakázáno bez předchozího písemného souhlasu společnosti Orion Diagnostica.
Avšak společnost Orion Diagnostica povoluje ukládání těchto informací ve Vašem počítači, tisk stránek nebo výňatků z nich pro Vaše osobní použití. Jednotlivé dokumenty na stránkách společnosti Orion Diagnostica mohou podléhat zvláštním podmínkám zacházení, je-li v nich tak stanoveno.

Užívat tisková sdělení a další dokumenty označené za veřejné je dovoleno za předpokladu, že je uveden zdroj informací.

Zřeknutí se odpovědnosti

Informace obsažené na stránkách společnosti Orion Diagnostica jsou poskytovány bez jakékoliv záruky faktické správnosti, přímo nebo nepřímo vyjádřené. Společnost Orion Diagnostica neodpovídá za žádných okolností žádným subjektům za jakékoliv přímé, nepřímé, následné nebo zvláštní škody vyplývající z, způsobené, nebo jakkoliv související s použitím stránek společnosti Orion Diagnostica, ani za ušlý zisk, ztracená data, škody na hardwaru, softwaru nebo jiných systémech a zařízeních. Ani u této internetové stránky ani u serveru nelze zaručit, že nebude obsahovat viry nebo jiné škodlivé komponenty.

Informace obsažené na stránkách společnosti Orion Diagnostica mohou obsahovat nepřesnosti nebo být neaktuální. Informace na těchto stránkách mohou být aktualizovány nebo měněny bez předchozího upozornění, stejně tak může společnost Orion Diagnostica provádět na stránkách úpravy či změny nebo zamezit přístupu k nim bez předchozí informace. Informace na těchto internetových stránkách mohou obsahovat odkazy na produkty nebo služby společnosti Orion Diagnostica, které nejsou ve vašem státě dostupné nebo schválené příslušnými orgány. Společnost Orion Diagnostica nenese žádnou odpovědnost za Váš přístup k informacím, které se neshodují s právním řádem nebo předpisy platnými ve vašem státě. Doporučujeme Vám obrátit se na místní pobočku nebo partnerskou organizaci společnosti Orion Diagnostica pro získání informací o dostupnosti produktů společnosti Orion Diagnostica ve vašem státě.

Společnost Orion Diagnostica nezastupuje žádným způsobem provozovatele internetových stránek přístupných prostřednictvím odkazů na stránkách společnosti Orion Diagnostica, ani nemá žádný vztah k údajům a produktům tam prezentovaným či zmíněným. Vstoupíte-li na jiné stránky než stránky společnosti Orion Diagnostica, mějte na paměti, že tyto jsou na společnosti Orion Diagnostica zcela nezávislé. Společnost Orion Diagnostica nepřebírá odpovědnost za materiály vytvořené nebo zveřejněné jinými stranami a propojené se stránkami společnosti Orion Diagnostica.

Další podmínky užívání

Poskytnete-li jakékoliv komentáře nebo materiály na kterémkoliv z našich serverů, prostřednictvím e-mailu nebo této stránky, vyjadřujete tím svůj souhlas s tím, aby tato informace nebyla nadále považována za důvěrnou nebo interní a případně byla společností Orion Diagnostica zveřejněna. Dále tímto potvrzujete, že materiál je volně přístupný a publikovatelný.
Poskytnutím materiálu prostřednictvím těchto internetových stránek poskytujete svůj souhlas s tím, aby společnost Orion Diagnostica mohla s tímto materiálem nebo jakoukoliv jeho částí dále nakládat a využívat jej k jakýmkoliv účelům a to bezúplatně a bez nároku na jakoukoliv kompenzaci.

Tímto vyjadřujete souhlas se zbavením společnosti Orion Diagnostica odpovědnosti ve vztahu k jakýmkoliv právním krokům třetí strany podniknuté proti nám na základě Vámi poskytnutých materiálů.

Dále se zavazujete nepodnikat žádné právní kroky proti nám na základě těchto materiálů. Pokud se na stránkách společnosti Orion Diagnostica setkáte s jakýmikoliv materiály porušujícími autorské právo nebo odkazy na ně, informujte nás prosím o tom, abychom mohli podniknout okamžitá nápravná opatření.

Cookies (Available only in English)

Orion Diagnostica respects the privacy of personal data and the concerns that web visitors might have about the use of their data. In those cases where we collect and use personal data (name, address, contact information), we apply the very best practices. Read more in Czech: Popis dokumentu

In regard to cookies (cookies are small text files, which enhance the user experience on a website, by allowing the system to recognise returning visitors etc.) Orion Diagnostica uses only so-called first-party cookies which are cookies created and utilised by Orion Diagnostica. Third-party cookies (cookies that are created, managed and analysed by a separate entity, possibly providing some service to the organisation hosting the website) are not used by Orion Diagnostica. Orion Diagnostica does not share cookie data with any third party.

The cookies currently in use on our websites:

  • ASP.NET_SessionId - Session cookie sent to the web browser
    Used when you open the browser and then go to a website that implements ASP.NET session state. This cookie is deleted when you close your browser. 
  • Statistics - Google analytics
    Used to distinguish visitors – anonymity is protected.

If you want to use Orion Diagnostica websites and cannot accept the use of these cookies, we will ask you to deactivate the use of cookies within your browser settings. How to do this (so-called - opt-out) you can use the information on this website: http://www.wikihow.com/Disable-Cookies.