Soubory cookie na našich webových stránkách používáme k zajištění správného fungování webové stránky a k zajištění co nejlepšího prostředí pro naše uživatele.
Setrváním na našem webu potvrzujete souhlas s používáním souborů cookie. Další informace o souborech cookie naleznete zde.

X

Testy Easicult

Dipslidové testy Easicult jsou určeny ke sledování mikrobiální kontaminace (celkový počet bakterií a hub) v různých průmyslových prostředích. Testy lze provádět na pracovišti a/nebo je můžete používat jako praktické transportní médium pro vzorky. Použití testu Easicult nevyžaduje absolvování žádného speciálního školení, složitou přípravu ani použití dalšího vybavení.

Obvykle

Testy Easicult pomáhají udržovat vysokou mikrobiologickou kvalitu v průběhu celého výrobního procesu. Jsou důležitou pomůckou při optimalizaci používání biocidních látek, čímž prodlužují životnost pracovních roztoků, zabraňují ucpání a/nebo korozi a procesním poruchám které jsou způsobovány mikrobiální kontaminací.

Dipslidové testy Easicult jsou k dispozici v pěti verzích: verze Easicult Combi je určená k simultánnímu odhadu celkového počtu bakterií, kvasinek a plísní, Easicult TTC k odhadu celkového počtu bakterií a Easicult M k monitorování kontaminace plísněmi.

S testy Easicult máte k dispozici

Testy připravené k okamžitému použití přímo na pracovišti ke sledování mikrobiální kontaminace.
Praxí ověřenou a spolehlivou metodu, která přináší větší bezpečnost a se kterou se budete cítit více v klidu.
Již žádné počítání kolonií - jednoduchá interpretace pomocí vzorové tabulky.

Technické údaje

Dostupné produkty
Metoda

Kultivace

Typ vzorku Kapalina
Doba potřebná k získání výsledku Inkubace po dobu 1 - 7 dnů, v závislosti na použitém produktu a teplotě
Čtení výsledku Vizuální, semikvantitativní
Skladování 18 - 25 °C
Materiál vyžadovaný, ale nedodávaný

Lze použít inkubátor

Registrovaná ochranná známka Easicult je registrovaná ochranná známka společnosti Orion Diagnostica Oy.

O testech

Testy Easicult lze použít k monitorování řezných a chladicích kapalin, palivových a olejových nádrží a technických kapalin v papírenství a při zpracování celulózy. Tyto testy jsou také užitečné v kosmetickém průmyslu i při výrobě barev a laků.

Test Easicult Combi je dvoumédiový dipslide pokrytý na jedné straně agarem TTC podporujícím růst nejběžnějších bakterií. Druhá strana je pokryta agarem Rose Bengal podporujícím růst plísní a kvasinek. Destička je určena k simultánnímu odhadu celkového počtu bakterií, kvasinek a plísní.
Test Easicult TTC je na obou stranách pokrytý médiem TTC podporujícím růst nejběžnějších bakterií. Slouží k odhadu celkového počtu bakterií.

Test Easicult M je na obou stranách pokrytý živným médiem podporujícím růst plísní a kvasinek. Je určen ke sledování mykotické kontaminace v různých průmyslových prostředích.

Dipslidy Easicult Combi a Easicult TTC jsou k dispozici ve dvou různých verzích: s polystyrenovou (PS) zkumavkou a s polypropylenovou (PP) zkumavkou. Produkt s polypropylenovou zkumavkou zajišťuje delší stabilitu vzorku než polystyrenová zkumavka. Pokud však test vystavíte proměnlivému prostředí, doporučujeme používat polystyrenovou zkumavku, neboť ta zadržuje méně kondenzované vody.

Dokumenty ke stažení

Dokumenty a materiály

Easicult Family Brochure (CZ)

Easicult Model Chart (EN)

Easicult Application Sheet Microbial Contamination in Jet Fuel (EN)

Easicult Application Sheet Microbial Contamination in Metalworking Fluids (EN)

Videos

Test Procedure Video (EN)

 

Příbalové letáky

(Pouze pro informativní účely. Poslední verzi příbalového letáku najdete vždy v soupravě.)

Easicult TTC IFU (GB, DE, FR, RU, ES, IT, NL, SE, FI), 67683

Easicult Combi IFU (GB, DE, FR, RU, ES, IT, NL, SE, FI), 67987

Easicult M IFU (GB, DE, FR, RU, ES, IT, NL, SE, FI), 67686

Bezpečnostní listy

Bezpečnostní listy v anglickém jazyce najdete na: Easicult tests v části „Documents and materials“.

V českém jazyce jsou dostupné na vyžádání na adrese: orion@oriondiagnostica.cz.

Časté dotazy

Jak se test Easicult likviduje?
Jakékoli kolonie na dipslidech mohou mít patogenní charakter. Z toho důvodu je nutné použité destičky zlikvidovat spálením, sterilizací v autoklávu nebo namočením do desinfekčního prostředku na celou noc. Vždy dodržujte místní zákony a předpisy.

Jsou všechny kolonie na „růžové straně“ dipslidu Easicult Combi kvasinky nebo plísně? Jsou všechny kolonie na „světlé straně“ bakterie?
„Růžová strana“ je tvořena agarem Rose-Bengal sloužícím k detekci kvasinek a plísní. Obsahuje antibiotika inhibující růst bakterií. Je však možné (i když nepravděpodobné a vzácné), že některé bakterie budou na tato antibiotika rezistentní.
„Světlá strana“je pokryta agarem podporujícím růst většiny bakterií. Platí však, že mnohé kvasinky a plísně se i tak mohou objevit na agaru TTC, který neobsahuje inhibiční látky. Kvasinky a plísně potřebují k růstu obecně delší dobu, kdežto bakteriální kolonie se objeví dříve.

Testovací plocha při testování změnila téměř ihned barvu na červenou nebo růžovou. Je ve vzorku velké množství bakterií?
Ne, pravděpodobně se jedná o chemickou reakci. Barvivo TTC v estu Easicult TTC a Easicult Combi (díky TTC přidanému do média se kolonie nabarví na červeno) reaguje na rozpad živin v médiu. Tuto reakci mohou způsobit bakterie nebo i některé chemikálie. Pokud je změna barvy způsobena chemickou reakcí, dojde k ní během prvních 15 - 30 minut. Na povrchu testu se za tuto dobu také neobjeví žádné kolonie.

Co znamená 103, 104, 105 atd?
Čísla v horním indexu udávají mocninu 10. Pokud obsahuje vzorek dle interpretace 103 mikroorganismů/ml, znamená to, že se v něm nachází 10 × 10 × 10 neboli 1 000 mikroorganismů.
Hodnota 104 odpovídá obsahu 10 000 mikroorganismů atd.

Dostal/a jsem výsledky z laboratoře, ale nejsem si jist/á, co znamenají
Celkový počet kolonií, celkový počet životaschopných mikroorganismů (TPC) a počet kolonií jsou různé pojmy používané pro vyjádření celkového počtu bakterií. Laboratoř bude za normálních okolností výsledek hlásit jako číslo 1–10 s exponentem mocniny 10. Například: 2,4 × 103 označuje 2 400 bakterií identifikovaných na mililitr. Při použití testu Easicult byste u stejného vzorku získali hodnotu 103.

Inkuboval/a jsem své testy déle než 48 hodin. Vadí to?
Testy lze inkubovat 48 hodin nebo více. V mnohých případech se tento postup dokonce doporučuje, neboť po delší inkubaci se mohou objevit i pomaleji rostoucí mikroorganismy.

V návodu k použití soupravy je uvedeno, že inkubace by měla trvat 24 - 36 hodin. Jak dlouho mám testy inkubovat?
Pokud testy inkubujete při pokojové teplotě, doporučujeme 2 - 4 dny. Pokud testy inkubujete při teplotě 30 ºC, lze je odečíst po 24 hodinách, vrátit do inkubátoru a poté opět zkontrolovat po 48 a 96 hodinách.

Některé kolonie vyrostly do velkých rozměrů. Znamená to, že mám ve vzorku více mikroorganismů?
Ne. Velikost „tečky“ neboli kolonie nezávisí na počtu mikroorganismů. Čím méně mikrobů se ve vzorku nachází, tím více prostoru a živin mají k dispozici, a kolonie tak mohou narůst větší. Není tomu tak však vždy.

Je test Easicult schopen identifikovat specifické mikroorganismy jako např. Legionellu nebo jiné patogeny?
Identifikace specifických mikroorganismů je komplexnější, obecně ji provádí pouze mikrobiologické laboratoře. Testy Easicult nejsou určeny k detekci specifických patogenů.

Je testy třeba inkubovat za světla nebo ve tmě?
Oba způsoby jsou možné - přítomnost světla nemá na vlastní test žádný vliv. Je vhodné vyhnout se během inkubace expozici  přímého slunečního svitu.

Některé kolonie získané na agaru Easicult TTC nejsou červené. Co to znamená?
Kolonie se zbarvují červeně v důsledku redukce indikátorového barviva. Toto barvivo se přidává, aby bylo snazší vzniklé kolonie sledovat na povrchu testu. Určité bakterie barvivo však nemusí vždy zredukovat, a proto budou některé kolonie bezbarvé.

Jak mám test Easicult skladovat?
Test Easicult je třeba skladovat při pokojové teplotě. Chraňte jej před suchem a kolísáním teploty, aby nedošlo k změnám vlhkosti a rovnováhy živin v agaru. Nezmrazujte jej ani jej nevystavujte přímému slunečnímu světlu.

V návodu k použití testovací soupravy je uvedeno teplotní rozmezí pro inkubaci. Jaká teplota je k inkubaci potřebná?
Pokud máte inkubátor, inkubujte testy při teplotě 27 - 30 ºC. Pokud jej nemáte, inkubujte je při pokojové teplotě (18 - 25 ºC). V takovém případě se doporučuje vzorky inkubovat po delší dobu.

Jaký počet bakterií je považován za přijatelný pro chladicí kapalinu?
Obecně se pro chladicí kapalinu uvádí 103 - 104 CFU/ml. Dodržujte však přijatelné koncentrace bakterií vyžadované přímo vaším systémem.

Mám balení testu Easicult, u kterého uplynulo datum expirace. Lze tyto testy i přesto použít?
Všechny testy Easicult mají na straně krabice uvedené datum expirace. Datum expirace bylo stanoveno na základě údajů o stabilitě získaných v reálném čase. Testy Easicult je třeba použít do uplynutí tohoto data. Pokud je použijete po jeho uplynutí, nebudou výsledky spolehlivé.

Zaujaly vás produkty?

Kontaktujte nás

Kontaktní formulář

Kontakty