Soubory cookie na našich webových stránkách používáme k zajištění správného fungování webové stránky a k zajištění co nejlepšího prostředí pro naše uživatele.
Setrváním na našem webu potvrzujete souhlas s používáním souborů cookie. Další informace o souborech cookie naleznete zde.

X

Testy Hygicult

Kontaktní testy Hygicult jsou určeny k rychlému monitorování mikrobiologické hygieny a/nebo předběžné identifikaci mikrobů (celkový počet bakterií, Enterobacteriaceae, kvasinek a plísní) kontaminujících různé povrchy. Test lze provádět na pracovišti nebo je možné destičky použít jako praktické transportní médium pro vzorky.

Obvykle

Testy Hygicult jsou spolehlivé a ekonomicky výhodné, protože ušetří značné množství času tím, že jsou prováděné přímo na pracovišti. Jsou k dispozici ve čtyřech verzích. Hygicult TPC je určen k monitorování celkového hygienického stavu, neboť podporuje růst všech typů bakterií, kvasinek i plísní. Hygicult E a Hygicult E/ß-GUR jsou určeny k detekci rodu Enterobacteriaceae. Kromě toho detekuje test Hygicult E/ß-GUR přítomnost ß-glukuronidáza pozitivních mikroorganismů (jako např. E. coli). Hygicult Y&F je určen k detekci kvasinek a plísní. Dipslidy Hygicult TPC a Hygicult E byly hodnoceny ve studii, na které se podílelo 12 laboratoří. Validační zprávy schválily asociace AOAC a NMKL.

S testy Hygicult máte k dispozici

Testy připravené k okamžitému použití na pracovišti.
Praxí ověřenou, spolehlivou, zdokumentovanou a vyzkoušenou metodu.
Již žádné počítání kolonií - jednoduchá interpretace pomocí hodnotící tabulky.
Dlouhou životnost ve srovnání s kultivačními miskami.              
Patentovaný test s kloubem umožňující pohodlný odběr povrchových vzorků.

Technické údaje

Dostupné produkty
Metoda

Kultivace

Typ vzorku Vzorky získané otiskem, ponořením nebo stěrem
Doba potřebná k získání výsledku Inkubace po dobu 1 až 5 dnů, v závislosti na produktu a teplotě
Čtení výsledku Vizuální, semikvantitativní
Skladování 18 - 25 °C
Materiál vyžadovaný, ale nedodávaný

Inkubátor pro testy Hygicult E/ß-GUR a Hygicult E 

Poznámka

Limitní hodnoty počtu mikrobů v normální pitné vodě j jsou příliš nízké, metoda Hygicult není schopna takové hodnoty zjistit.

Registrovaná ochranná známka Hygicult je registrovaná ochranná známka společnosti Orion Diagnostica Oy.

O testech

Test Hygicult TPC obsahuje na obou stranách vrstvu agaru Total Plate Count (agar pro celkový počet bakterií), který podporuje rychlý růst většiny běžných bakterií a plísní. Tento test je určen k detekci zvýšeného celkového počtu bakterií. Z toho důvodu je nejdříve nutné zjistit normální hodnoty.
Test Hygicult E/ß-GUR má jednu stranu pokrytou modifikovaným agarem Violet Red Bile (VRB) s přídavkem glukózy umožňujícím růst bakterií patřících do rodu Enterobacteriaceae v červených koloniích. Přítomnost glukózy umožňuje růst také některých dalších druhů jako červených kolonií. Druhá strana testu je pokryta bezbarvým agarem ß-Gur. Druhy produkující ß-glukuronidázu (jako např. E. coli) jsou schopny růst i na této straně a budou zde tvořit hnědé kolonie.
Test Hygicult E má obě strany pokryté modifikovaným agarem VRB umožňujícím růst bakterií patřících do rodu Enterobacteriaceae v červených koloniích. Přítomnost glukózy umožňuje růst některých dalších druhů jako červených kolonií.
Test Hygicult Y&F obsahuje na obou stranách vrstvu agaru Malt, který podporuje rychlý růst většiny kvasinek a plísní. Růst bakterií je inhibován. Tento test je určen k detekci zvýšeného množství plísní. Z toho důvodu je nejdříve nutné zjistit normální hodnoty.

Dokumenty ke stažení

Dokumenty a materiály

Hygicult Family Brochure (EN)

Hygicult Model Chart (EN)

Hygicult Application Sheet In-house Control (EN)

Hygicult Application Sheet Indoor Swimming Pools and Spas (EN)

Hygicult and Orion Clean Card PRO Application Sheet Hospital Hygiene (EN)

Hygicult Application Sheet Monitoring Laundries and Textile Services (EN)

Hygicult Application Sheet Dedicated to Quality Case Migros (EN)

Videos

Test Procedure Video (EN)

 

Příbalové letáky

(Pouze pro informativní účely. Poslední verzi příbalového letáku najdete vždy v soupravě.)

Hygicult TPC IFU (GB, DE, FR, ES, IT, NL, DK, SE, FI), 68010

Hygicult E IFU (GB, DE, FR, ES, IT, NL, DK, SE, FI), 68012

Hygicult Y&F IFU (GB, DE, FR, ES, IT, NL, DK, SE, FI), 68013

Hygicult Eβ-GUR IFU (GB, DE, FR, ES, IT, NL, DK, SE, FI), 68267

Hygicult CF IFU (GB, DE, FR, ES, IT, NL, DK, SE, FI), 06036

Bezpečnostní listy

Bezpečnostní listy v anglickém jazyce najdete na: Hygicult tests v části „Documents and materials“.

V českém jazyce jsou dostupné na vyžádání na adrese: orion@oriondiagnostica.cz.

Časté dotazy

Mohu používat otiskový test Hygicult k detekci dermatofytů jako např. Trichophyton menatgrophytes nebo T.rubrum?
Dermatofyty (Trichophyton, Epidermophyton) mohou infikovat kůži, vlasy a nehty. Expozice dermatofyty hrozí na veřejných koupalištích a na jiných vlhkých místech. Normální zdravá kůže však nepodléhá těmto infekcím snadno. Dermatofyty na testu Hygicult Y&F sice rostou, k detekci těchto druhů však nelze agar Y&F specificky používat. Agar Y&F je růstové médium pro všechny kvasinky a plísně.

Je test Hygicult vhodný k detekci bakterií ve vodě?
Kvalitu pitné vody je nutné testovat dle zákonů a předpisů platných ve vaší zemi. Další informace vám podají místní úřady kontrolující bezpečnost potravin a laboratoře analyzující prostředí.
Test Hygicult lze používat k monitorování odpadních vod a chladicích věží, není však dostatečně citlivý pro testování pitné vody. Limit senzitivity pro test Hygicult TPC je 1 000 CFU/ml nebo CFU/cm2, limit pro pitnou vodu je < 100 CFU/ml.

Lze kontaktní destičky Hygicult použít jako transportní médium, pokud chci vzorky odeslat do mikrobiologické laboratoře k další kultivaci?
Ano. Kontaktní destičky Hygicult se k tomuto účelu hodí velice dobře.

Lze enterobakterie detekovat ze vzorku, který byl zmražen?
Ano. Enterobakterie přežívají i zmražení.

Agar se částečně nebo zcela oddělil. Proč k tomu došlo? Mohu tento test přesto použít?
Test nepoužívejte - agar se pravděpodobně oddělil následkem neopatrné manipulace během transportu.

Které kmeny bakterií rostou na testu Hygicult TPC?
TPC je pokryt vrstvou agaru Total Plate Count  (agar pro stanovení celkového počtu bakterií), který podporuje rychlý růst většiny běžných bakterií a plísní. Komplexní studie všech možných mikroorganismů neproběhla a ani jí není potřeba. Nezapomínejte, že TPC není určen k detekci žádného specifického mikroba. Slouží jako indikátor úrovně obecné mikrobiální kontaminace.

Jaké množství vzorku se na test Hygicult při ponoření nanese?
Odhaduje se objem 40 - 50 µl na jednu destičku..

V jakých případech je test Hygicult vhodnější pro analýzu hygieny prostředí než metoda ATP (luminiscenční)?
Kdykoli potřebujete zjistit počet živých bakterií. Počet živých bakterií podává důležité informace o hygienickém stavu povrchu. Na základě tohoto parametru se stanovuje potenciální riziko kontaminace při kontaktu jiných předmětů s tímto povrchem.

Identifikují některé testy Hygicult konkrétní mikroby (jako např. Legionellu nebo jiné patogeny)?
Ne, tuto funkci nemají. Na to je nutné použít metody specifické pro konkrétní patogen.

Jaká je plocha povrchu destičky Hygicult?
Jedna strana ontaktní destičky Hygicult měří asi 8,5 cm2. Obě strany dohromady mají plochu povrchu asi 17 cm2.

Kultivační médium vypadá jako slupka pomeranče. Jde o vadu? Je test stále použitelný?
Takový test již použitelný není. Nejpravděpodobnějším důvodem je zmražení. Po zmražení obsahují plastové obaly testů s největší pravděpodobností větší množství vody.

Výška agaru se snížila, i když ještě neuplynulo datum expirace. Proč k tomu došlo? Je test pořád použitelný?
Agar je použitelný, pokud se médium zmenšilo o méně než 2 mm od okrajů plastového rámu a vypouklá agarová ploška stále přesahuje okraj.

V plastovém obalu se nachází tekutina. Mohu kontaktní destičku i přesto použít?
Jedná se pouze o vodu zkondenzovanou z agaru na stěnách plastového obalu při kolísání teploty. Pokud se jedná pouze o malé kapky a agar vypadá normálně, kontaktní destičku lze použít. Nadbytečné kapky můžete z plastového obalu setřást před jeho uzavřením po odběru vzorku.

Co znamená, že test Hygicult lze provést „na pracovišti“?
Znamená to, že odběr vzorků, inkubaci a interpretaci lze provést přímo na vašem pracovišti. Vzorky není nutné nikam posílat, čímž eliminujete náklady za zpracování v laboratoři.

Test Hygicult se má likvidovat ponořením do vhodného dezinfekčního prostředku přes noc. Doporučujete nějaký konkrétní dezinfekční prostředek?
K tomuto účelu je vhodný jakýkoli prostředek určený k povrchové dezinfekci. Doporučit konkrétní druh je těžké, po celém světě je k dispozici široké spektrum dezinfekčních prostředků dostupných pod různými názvy. Nejjednodušší je používat prostředek, který máte k dispozici na vašem pracovišti.

Zaujaly vás produkty?

Kontaktujte nás

Kontaktní formulář

Kontakty