Soubory cookie na našich webových stránkách používáme k zajištění správného fungování webové stránky a k zajištění co nejlepšího prostředí pro naše uživatele.
Setrváním na našem webu potvrzujete souhlas s používáním souborů cookie. Další informace o souborech cookie naleznete zde.

X

Test Orion Clean Card PRO

Orion Clean Card PRO je určen k monitorování účinnosti čištění povrchů, kde existuje riziko kontaminace bílkovinami. Při použití testu Orion Clean Card PRO lze zajistit vysoký hygienický standard.

Obvykle

Přítomnost zbytků bílkovin na površích naznačuje nedostatečné čištění, což může představovat zdravotní riziko. Kontaminované povrchy mohou podporovat růst patogenů. Každý test Orion Clean Card PRO obsahuje reagenční plochu impregnovanou činidly. Testem Orion Clean Card PRO se setře navlhčený povrch. Pokud je kontaminovaný proteiny, dojde ke změně barvy.

Výrobci potravin a veřejné stravování musí přijmout veškerá opatření k zajištění bezpečnosti a dobré kvality potravin. Nezbytnou součástí praxe zajištění hygieny potravin je odpovídající úklid. Tento proces vede k eliminaci patogenů a škodlivých mikroorganismů před jejich šířením mezi potravinami, povrchy a výrobními zařízeními.

Infekce, které se šíří v místech poskytování zdravotní péče zejména místy, kterých se zaměstnanci dotýkají rukama, představují pro zdravotní péči závažný problém. V rámci prevence rozšiřování infekcí je důležité takový přenos z klinických prostředí zastavit. Toho lze dosáhnout zlepšením povrchové hygieny a kvality čištění.

Test Orion Clean Card PRO přináší následující výhody

Jednoduše použitelné testování hygieny povrchů.
Okamžitá zpětná vazba týkající se čistoty povrchů.

Technické údaje

Dostupné produkty
Metoda

Chemická

Typ vzorku Stěr z povrchu
Doba potřebná k získání výsledku 30 sekund
Čtení výsledku Vizuální
Skladování 18 - 25 °C
Materiál vyžadovaný, ale nedodávaný

Čistou vodu

Registrovaná ochranná známka Orion Clean Card je registrovaná ochranná známka společnosti Orion Diagnostica Oy.

Informace o pravidelném monitorování hygienického stavu

Bezpečnost potravin

Každý, kdo podniká v potravinářství, musí být seznámen s hygienou potravin a riziky, která se mohou vyskytnout při jejich zpracování. Povinné kontrolní plány musí obsahovat mimo jiné i metodiku kontroly čistoty povrchů. Dobrým pomocníkem k ověření čistoty povrchů přicházejících do kontaktu s potravinami je použití proteinového testu, který poskytuje okamžité výsledky.

Nemocniční hygiena

Nemocnice jsou rušná prostředí, kde přichází do blízkého kontaktu velké množství zdravotnických pracovníků, pacientů a návštěv. Riziko přenosu z jednoho člověka na druhého je skutečně velmi vysoké. Základem prevence infekcí jsou kvalitní hygiena rukou a správné pracovní metody. Kromě toho je velmi důležité omezit přenos infekcí z povrchů dodržováním zásad povrchové hygieny a kvalitním čištěním. Vizuální kontrola povrchů není dostatečná, a proto je nutné používat objektivní metodu hodnocení hygienického stavu. Monitorováním čistoty povrchů lze zabránit rozšiřování infekcí. Na základě získaných informací lze také objektivně zvolit ty nejlepší aseptické postupy a zásady.

Dokumenty ke stažení

Dokumenty a materiály

Orion Clean Card PRO Data Sheet (GB)

Orion Clean Card PRO Application Sheet In-house Control (GB)

Orion Clean Card PRO and Hygicult Application Sheet Hospital Hygiene (GB)

Videos

Orion Clean Card PRO Test Procedure Video (GB)

 

Příbalové letáky

(Pouze pro informativní účely. Poslední verzi příbalového letáku najdete vždy v soupravě.)

Orion Clean Card PRO IFU (GB, DE, FR, RU, ES, IT, SE, NO, DK, FI), 133148, 133149

Orion Clean Card PRO Model Chart, 133148, 133149

Bezpečnostní listy

Bezpečnostní listy v anglickém jazyce najdete na: Orion Clean Card PRO v části „Documents and materials“.

V českém jazyce jsou dostupné na vyžádání na adrese: orion@oriondiagnostica.cz.

Zaujaly vás produkty?

Kontaktujte nás

Kontaktní formulář

Kontakty