Soubory cookie na našich webových stránkách používáme k zajištění správného fungování webové stránky a k zajištění co nejlepšího prostředí pro naše uživatele.
Setrváním na našem webu potvrzujete souhlas s používáním souborů cookie. Další informace o souborech cookie naleznete zde.

X

Orion GenRead C. difficile

Orion GenRead C. difficile je molekulární test určený k detekci toxigenního Clostridium difficile ze vzorků stolice od pacientů suspektních z infekce C. difficile (CDI).

Obvykle

Orion GenRead C. difficile je souprava reagencií připravená k okamžitému použití a poskytující uživatelům rychlé a přesné výsledky. Testovací souprava se používá v kombinaci s přístrojem Orion GenRead a je vhodná pro laboratoře různých velikostí.

Provedení testu nevyžaduje žádné speciální technické vybavení ani rozsáhlé znalosti z oblasti molekulární diagnostiky. Jednoduchý pracovní postup tvoří pouze několik kroků a lze jej provádět přímo ze stolice. 

Interní kontrolní DNA zajišťuje spolehlivost výsledků a umožňuje sledovat úspěšnost amplifikace, integritu reagencie a potenciální inhibitory. Amplifikace a detekce cílové DNA probíhá na Orion GenRead. Přístroj lze připojit k systému LIS/HIS.

Systém Orion GenRead je založen na technologii SIBA (Strand Invasion Based Amplification). Technologie je patentována společností Orion Diagnostica a využívá izotermickou amplifikaci nukleových kyselin.

Test Orion GenRead C. difficile vám nabízí následující výhody

Jednoduché použití

  • Jednoduchá manipulace se vzorkem
  • Souprava reagencií s barevným kódováním obsahuje veškeré potřebné složky
  • Interní kontrola integrovaná v každé testovací zkumavce.

Rychlé výsledky

  • Výsledky k dispozici již do 1 hodiny
  • Identifikační údaje lze aktualizovat i v průběhu měření vzorku

Flexibilita

  • Možnost testovat až 12 vzorků současně
  • Vhodné pro laboratoře různých velikostí
  • Nízká časová náročnost pro obsluhu

Spolehlivost

  • Soběstačný přístroj
  • Bez nutnosti speciálního laboratorního školení

Technické údaje

Dostupné produkty
Použití Pro diagnostické použití in vitro
Metoda

Izotermická amplifikace nukleových kyselin iNAT založená na technologii SIBA (Strand Invasion Based Amplification)

Typ vzorku Stolice
Informace o přístroji

Přístroj Orion GenRead 

Doba potřebná k získání výsledku Méně než 1 hodina
Čtení výsledku Údaje uváděné přístrojem
Skladování 2 - 8 °C
Registrovaná ochranná známka Orion GenRead je registrovaná ochranná známka společnosti Orion Diagnostica Oy.

Informace o Clostridium difficile

Clostridium difficile je gram-pozitivní bakterie způsobující těžký průjem a jiné střevní potíže u starších osob a pacientů, jejichž mikroflóra byla zničena antimikrobiální léčbou. Narušení normální mikroflóry umožňuje proliferaci C. difficile, což vede k širokému spektru klinických příznaků. Může se jednat o asymptomatické nosičství, průjem s různou závažností až po fulminantní průběh; někdy může infekce vést až k fatální pseudomembranózní kolitidě.

Virulence C. difficile je primárně způsobována dvěma exotoxiny – klostridiovým toxinem A a B. Tyto toxiny jsou kódovány příslušnými geny tcdA a tcdB, které se spolu s okolními regulačními geny nachází na 19,6kb části chromozomální DNA označované jako lokus patogenicity (PaLoc).

C. difficile je sporulující bakterie, která se mezi pacienty snadno přenáší fekálně-orální cestou kontaminovanými zdroji v prostředí nebo na rukách zdravotnických pracovníků. Jedná se o jeden z hlavních zdrojů nosokomiálních průjmů a je odpovědná za značnou morbiditu pacientů a nákladů pro zdravotní systém. 

Časná a rychlá identifikace infekce C. difficile je důležitá pro adekvátní léčbu pacientů a zavedení opatření ke kontrole infekce a k prevenci přenosu.

Dokumenty ke stažení

Orion GenRead C. difficile Sales Sheet (CZ)

Orion GenRead C. difficile Brief Instructions (CZ)

Orion GenRead Family Brochure (CZ)

Příbalové letáky

(Pouze pro informativní účely. Poslední verzi příbalového letáku najdete vždy v soupravě.)

Orion GenRead C. difficile IFU (GB, DE, FR, NL)

Orion GenRead C. difficile IFU (FI, SE, DK, ES)

Orion GenRead C. difficile IFU (CZ, SK, PL, IT)

Bezpečnostní listy

Bezpečnostní listy v anglickém jazyce najdete na: Orion GenRead C. difficile v části „Documents and materials“.

V českém jazyce jsou dostupné na vyžádání na adrese: orion@oriondiagnostica.cz.

Zaujaly vás produkty?

Kontaktujte nás

Kontaktní formulář

Kontakty