Soubory cookie na našich webových stránkách používáme k zajištění správného fungování webové stránky a k zajištění co nejlepšího prostředí pro naše uživatele.
Setrváním na našem webu potvrzujete souhlas s používáním souborů cookie. Další informace o souborech cookie naleznete zde.

X

QuikRead go CRP

QuikRead go CRP je rychlý a jednoduchý test určený ke kvantitativnímu stanovení koncentrace C-reaktivního proteinu (CRP) v plné krvi, séru a plazmě pomocí přístroje QuikRead go. Test je schopen poskytnout spolehlivé výsledky v horizontu několika minut, čímž urychluje stanovení správné diagnózy.

Obvykle

Přesné stanovení koncentrace C-reaktivního proteinu (CRP) může mít v klinické péči o pacienta s příznaky infekce zásadní význam. Rychlý a snadno použitelný test QuikRead go CRP lze provést přímo u pacienta – výsledná koncentrace CRP důležitá pro stanovení diagnózy bude ihned k dispozici. Test QuikRead go CRP vám pomůže se zaměřit na pacienty, u kterých je vhodné nasadit antibiotickou léčbu. Také vám pomůže při monitorování účinnosti léčby.

Systém QuikRead go je navržen k použití hlavně v primární zdravotní péči. Systém je určen k okamžitému použití a skládá se z přístroje a soupravy reagencií. Poskytuje rychlé a přesné výsledky. Lékař si může vybrat ze širokého spektra testů QuikRead go a maximálně tak využít možnosti, které systém QuikRead go nabízí.

Test QuikRead go CRP vám nabízí následující výhody

Spolehlivé výsledky

  • vysoká kvalita: výsledky jsou srovnatelné s výsledky laboratorních testů
  • hladiny CRP jsou reprodukovatelné v rozmezí 5 - 200 mg/l

Rychlé výsledky

  • výsledky k dispozici do 2 minut

Jednoduché použití

  • nevyžaduje žádné manuální kroky
  • automatická korekce hematokritu
  • provádí se ze vzorku kapilární krve, lze také použít venózní krev, plazmu nebo sérum

Technické údaje

Dostupné produkty
Použití Pro diagnostické použití in vitro
Metoda

Imunoturbidimetrie

Typ vzorku Plná krev, sérum, plazma
Informace o přístroji

Přístroj QuikRead go

Doba potřebná k získání výsledku 2 minuty
Čtení výsledku Údaje uváděné přístrojem
Skladování 2 - 8 °C
Materiál vyžadovaný, ale nedodávaný

Přístroj QuikRead go

135867

 

Kapiláry

67962

Dodávané s produktem 135171

Písty

67966

Dodávané s produktem 135171

QuikRead CRP kontrola

 

68296

 

QuikRead CRP kontrola vysoká

 

137071

 

Registrovaná ochranná známka QuikRead go je registrovaná ochranná známka společnosti Orion Diagnostica Oy.

Informace o C-reaktivním proteinu (CRP)

C-reaktivní protein (CRP) je protein akutní fáze. Syntetizuje se v játrech. Jeho tvorba se rychle zvyšuje v odpovědi na infekci, zánět a tkáňové poškození. Stanovení CRP může mít v klinické péči o pacienta s příznaky infekce značný význam. Hladina CRP v kontextu klinického stavu pacienta může lékaři napomoci v diferenciální diagnostice mezi bakteriálními a virovými infekcemi a při racionalizaci antibiotické léčby. Sledováním hladiny CRP lze také získat objektivní informace o odpovědi na léčbu (hladiny CRP při účinné léčbě rychle klesají).

Související produkty

Doporučujeme pravidelně používat kontrolní materiály QuikRead kontroly.

K dispozici jsou následující kontroly:
QuikRead CRP kontrola s přibližnou koncentrací 30 mg/l
QuikRead go CRP kontrola vysoká s přibližnou koncentrací 85 mg/l

Antibiotika a CRP

Antibiotika jsou základním kamenem léčby bakteriálních infekcí. 80 - 90 % antibiotik se předepisuje v primární péči a až 80 % z nich se používá k léčbě akutních infekcí dýchacích cest. Odhaduje se, že přibližně 50 % předepsaných antibiotik není potřebných. I když je většina akutních infekcí dýchacích cest (horních i dolních) způsobena viry a antibiotika v těchto případech nabízí přinejlepším skromné výhody, přesto se často k léčbě těchto stavů používají. Nepotřebné a nevhodné používání antibiotik vede ke vzniku a rozšíření rezistentních bakterií. Rezistence na antibiotika je jedním z hlavních problémů současného zdravotnictví. Jestliže infekční onemocnění nejsou citlivá na běžné  přípravky používané k léčbě, mohou rezistentní mikroby ohrozit značné množství pacientů. Z toho důvodu je nutné antibiotika používat opatrně a pouze v případech, kdy je to absolutně nezbytné.

V používání antibiotik v primární péči jsou mezi jednotlivými zeměmi výrazné rozdíly. Není však pravděpodobné, že jsou způsobeny rozdíly ve frekvenci bakteriálních infekcí. Mezi používáním antibiotik a rozvojem rezistence na antibiotika existuje jasná korelace. Omezení nevhodného a nadměrného použití antibiotik může napomoci rozvoj rezistence na antibiotika zpomalit nebo dokonce zvrátit.

Test QuikRead go CRP pomáhá zdravotníkům zjistit, kteří pacienti antibiotickou léčbu potřebují, ale hlavně také to, kteří pacienti ji ve skutečnosti nepotřebují. Informace, jestli budou mít antibiotika vliv na průběh onemocnění, má zásadní charakter. Test QuikRead go CRP je také užitečný při sledování účinků léčby. Lékař bude moci díky přesným informacím pacienty snadněji ujistit, že symptomatická léčba je v jejich případě dostatečná. Na druhou stranu vysoká hladina CRP, naměřená pomocí přístroje QuikRead go, poukáže na bakteriální infekci vyžadující antibiotickou léčbu.

Reference

Wise R et al. Antimicrobial resistance Is a major threat to public health. BMJ 1998; 317: 609 - 610.

Mölstad S. Reduction in antibiotic prescribing for respiratory tract infections is needed! Scand J Prim Health Care 2003; 21: 196 - 218.

Huovinen P, Cars O. Control of antimicrobial resistance: time for action. The essentials of control are already well known. BMJ 1998; 317: 613 - 614.

Kuyvenhoven MM et al. Outpatient antibiotic prescriptions from 1992 to 2001 in The Netherlands. JAC 2003; 52: 675 - 678.

Arroll B, Kenealy T. Antibiotics for the common cold and acute purulent rhinitis. The Cochrane Database of Systematic Reviews 2005, Issue 3. Art. No.: CD000247.pub2.

Watson RL et al. Antimicrobial Use for Pediatric Upper Respiratory Infections: Reported Practice, Actual Practice, and Parent Beliefs. Pediatrics 1999; 104: 1251 - 1257.

Avorn MD, Solomon DG. Cultural and Economic Factors That (Mis)Shape Antibiotic Use: The Nonpharmacologic Basis of Therapeutics. Ann Intern Med 2000; 133: 128 - 135.

World Health Organization. WHO Global Strategy for Containment of Antimicrobial Resistance. Available at http://www.who.int/drugresistance/WHO_Global_Strategy_English.pdf

Bronzwaer SLAM et al. A European Study on the Relationship between Antimicrobial Use and Antimicrobial Resistance. Emerg Inf Dis 2002; 8 (3): 278 - 282.

Seamark DA et al. Field-testing and validation in a primary care setting of a point-of-care test for C-reactive protein. Ann Clin Biochem 2003; 40: 178 - 180.

Goossens H et al. Outpatient antibiotic use in Europe and association with resistance: a cross-national database study. Lancet 2005; 365: 579 - 587.

Seppälä H et al. The effect of changes in the consumption of macrolide antibiotics on erythromycin resistance in group A streptococci in Finland. N Engl J Med 1997; 337: 441 - 446.

Stephenson J. Icelandic researchers are showing the way to bring down rates of antibiotic-resistant bacteria. JAMA 1996: 275: 175.

Pepys MB. The acute phase response and C-reactive protein. In: Warrell DA, Cox TM, Firth JD, Benz EJ, eds. Oxford Textbook of Medicine, 4th ed. Oxford University Press, 2003. Vol 2, p.150 - 156.

World Health Organization. The evolving threat of antimicrobial resistance. Options for action. 2012. Available at http://whqlibdoc.who.int/publications/2012/9789241503181_eng.pdf

Dokumenty ke stažení

Dokumenty a materiály

QuikRead go CRP Sales Sheet (EN)

QuikRead go CRP and CRP+Hb Brief Instructions (CZ)

QuikRead go Products Data Sheet (CZ)

QuikRead go produkty (CZ)

Instructions for Fingertip Blood Collection (EN)

QuikRead go eLearning (EN)

Videos

QuikRead go CRP Test Procedure Video (EN)

 

YouTube: QuikRead go CRP Test Procedure

Příbalové letáky

(Pouze pro informativní účely. Poslední verzi příbalového letáku najdete vždy v soupravě.)

QuikRead go CRP IFU (FI, SE, NO, DK), 133891, 135172, 135174, 151461

QuikRead go CRP IFU (GB, DE, FR, IT), 135171, 135283, 151461

QuikRead go CRP IFU (ES, PT, NL, GB), 135171, 135283, 151461

QuikRead go CRP IFU (SI, RS, HR, GR), 135171, 135283, 151461

QuikRead go CRP IFU (CZ, SK, HU, PL), 135171, 135283, 151461

QuikRead go CRP Control High IFU (GB, DE, FR, ES, IT, CZ, HU, PL, SK, SI, SE, NO, DK, FI), 137071

QuikRead CRP Control IFU (GB, DE, FR, ES, IT, CZ, SK, SI, SE, NO, DK, FI), 68296

Ultrasensitive CRP Control IFU (GB, DE, FR,ES, IT,NL, CZ, SK, SI, SE, NO, DK, FI) 68257

Bezpečnostní listy

Bezpečnostní listy v anglickém jazyce najdete na: QuikRead go CRP v části „Documents and materials“.

V českém jazyce jsou dostupné na vyžádání na adrese: orion@oriondiagnostica.cz.

Časté dotazy

Lze na přístroji QuikRead go použít soupravy QuikRead CRP?
Ne, přístroj QuikRead go pracuje pouze se soupravami QuikRead go CRP. QuikRead go vyžaduje na kyvetě čárový kód, zatímco systém QuikRead 101 používá magnetickou kartu.

Přístroj QuikRead go uvádí výsledek > 200 mg/l. Potřeboval/a bych však přesnou hladinu CRP. Lze ji získat?
Pokud používáte vzorky plazmy/séra, můžete je před přidáním do kyvety naředit 0,9 % roztokem NaCl. Doporučujeme použít ředění 1+3. Získaný výsledek nezapomeňte vynásobit hodnotou 4.

Omylem jsem na celý víkend nechal/a soupravu QuikRead go CRP při pokojové teplotě. Mohu ji ještě použít?
Ano, soupravu lze použít. Soupravu lze jeden měsíc skladovat při pokojové teplotě (18 - 25 ºC). Pokud ji v pracovní době (7,5 hodin) každodenně používáte při pokojové teplotě a poté ji skladujete při teplotě 2 - 8 ºC, souprava bude stabilní 3 měsíce.

Mohu se soupravou QuikRead go CRP použít jiné kontroly než QuikRead CRP kontroly?
Ano, můžete použít jiné komerčně dostupné kontroly. Přijatelné limity kontrol musí být definovány s přesností výsledků získávaných pomocí přístroje QuikRead go. Postup měření slepého vzorku nemusí být úspěšný, pokud používáte kontrolu obsahující syntetické erytrocyty, jelikož tyto nemusí normálně hemolyzovat.

Proč mají jednotlivé složky soupravy QuikRead go CRP různé expirace a proč má celá souprava kratší dobu použitelnosti, než některé její jednotlivé složky?
Každá složka soupravy má jiné chemické vlastnosti, proto se doba použitelnosti jednotlivých složek liší. Souprava jako celek má expiraci shodnou se složkou, která exspiruje nejdříve.

Zaujaly vás produkty?

Kontaktujte nás

Kontaktní formulář

Kontakty