Soubory cookie na našich webových stránkách používáme k zajištění správného fungování webové stránky a k zajištění co nejlepšího prostředí pro naše uživatele.
Setrváním na našem webu potvrzujete souhlas s používáním souborů cookie. Další informace o souborech cookie naleznete zde.

X

QuikRead go CRP+Hb

QuikRead go CRP+Hb je rychlý diagnostický test určený ke kvantitativnímu stanovení koncentrace C-reaktivního proteinu (CRP) a hemoglobinu (Hb) z jednoho vzorku pomocí přístroje QuikRead go.
Systém QuikRead go je navržen k použití hlavně v primární zdravotní péči. 

Obvykle

Přesné stanovení koncentrace C-reaktivního proteinu (CRP) může mít v klinické péči o pacienta s příznaky infekce zásadní význam. Test QuikRead go CRP+Hb vám pomůže se zaměřit na pacienty, u kterých je vhodné nasadit antibiotickou léčbu. Také vám pomůže při monitorování účinnosti léčby.

Koncentrace hemoglobinu představuje důležitou informaci o stavu pacienta, a to jak v akutní, tak i v neakutní péči. Ke změnám koncentrace hemoglobinu dochází při změnách zdravotního stavu. Proto je měření hodnoty hemoglobinu jedním z nejčastěji používaných testů.
Pomocí testu QuikRead go CRP+Hb provedeného přímo u pacienta budou již v průběhu jeho vyšetření k dispozici výsledky CRP i Hb, na základě kterých bude možné efektivněji stanovit vhodnou léčbu.

Test QuikRead go CRP+Hb přináší následující výhody

Dva výsledky na základě jediné analýzy

  • jedna analýza vám poskytne hladinu CRP i hemoglobinu
  • při měření dvou parametrů není nutné používat dva různé přístroje
  • měření CRP v rozmezí 5 - 200 mg/l a hemoglobinu v rozmezí 50 - 245 g/l

Přístroj je šetrný i pro pacienty

  • je potřeba jen jeden vzorek pro získání dvou výsledků
  • jelikož se odebírá pouze jeden vzorek, diskomfort pacienta je výrazně nižší

Jednoduché použití

  • nevyžaduje žádné manuální kroky
  • jednoduchý průběh testu
  • automatická korekce hematokritu u výsledků CRP

Technické údaje

Dostupné produkty
Použití Pro diagnostické použití in vitro
Metoda

Imunoturbidimetrie a fotometrie

Typ vzorku CRP: plná krev, sérum, plazma. Hb: plná krev
Informace o přístroji

Přístroj QuikRead go

Doba potřebná k získání výsledku 2 minuty
Čtení výsledku Údaje uváděné přístrojem
Skladování 2 - 8 °C
Materiál vyžadovaný, ale nedodávaný

Přístroj QuikRead go

135867

QuikRead CRP kontrola

 

68296

QuikRead go CRP kontrola vysoká

 

137071

QuikRead go Hb kontrola

141154

Lancety na odběr vzorku

 

Registrovaná ochranná známka QuikRead go je registrovaná ochranná známka společnosti Orion Diagnostica Oy.

Informace o C-reaktivním proteinu (CRP)

CRP (C-reaktivní protein) je protein akutní fáze. Syntetizuje se v játrech. Jeho tvorba se rychle zvyšuje v odpovědi na infekci, zánět a tkáňové poškození. Stanovení CRP může mít v klinické péči o pacienty s příznaky infekce značný význam. Hladina CRP v kontextu klinického stavu pacienta může napomoci v diferenciální diagnostice mezi bakteriálními a virovými infekcemi a při racionalizaci antibiotické léčby. Sledováním hladiny CRP lze také získat objektivní informace o odpovědi na léčbu, jelikož hladiny CRP při účinné léčbě rychle klesají.

Informace o hemoglobinu

Hemoglobin je molekula obsahující železo. Přenáší v krvi kyslík: naváže jej na sebe v plicích, přenese jej do tkání a při cestě zpět do plic sesbírá z tkání oxid uhličitý. Hemoglobin má důležitou roli v metabolickém cyklu železa a obsahuje většinu funkčního železa v těle.

Pokud má pacient anémii, jeho koncentrace hemoglobinu nebo erytrocytů je nižší než doporučovaná hodnota. Anémie může mít mnoho důvodů, v západním světě je však nejběžnějším z nich nedostatek železa, vedoucí k anémii z nedostatku železa. Je nutné nezapomínat, že anémie je příznak, nikoli onemocnění. Na základě měření koncentrace hemoglobinu lze anémii diagnostikovat, příčinu anémie je však nutné dále vyšetřit.

Reference

Dacie and Lewis. Practical Haematology, 11th edition, 2012.

HoffBrand and Pettit. Essential Haematology, 3rd edition, 1997.

Ruutu. Rajamäki, Lassila, Porkka. Veritaudit, 3rd edition, 2007.

Další informace

Doporučujeme pravidelně používat kontrolní materiály QuikRead Kontroly.

K dispozici jsou následující kontroly:
QuikRead CRP kontrola s přibližnou koncentrací 30 mg/l
QuikRead go CRP kontrola vysoká s přibližnou koncentrací 85 mg/l
QuikRead go Hb kontrola

Antibiotika a CRP

Antibiotika jsou základním kamenem léčby bakteriálních infekcí. 80 - 90 % antibiotik se předepisuje v primární péči a až 80 % z nich se používá k léčbě akutních infekcí dýchacích cest. Odhaduje se, že přibližně 50 % předepsaných antibiotik není potřebných. I když je většina akutních infekcí dýchacích cest (horních i dolních) způsobena viry a antibiotika v těchto případech nabízí přinejlepším skromné výhody, přesto se často k léčbě těchto stavů používají. Nepotřebné a nevhodné používání antibiotik vede ke vzniku a rozšíření rezistentních bakterií. Rezistence na antibiotika je jedním z hlavních problémů současného zdravotnictví. Jestliže infekční onemocnění nejsou citlivá na běžné  přípravky používané k léčbě, mohou rezistentní mikroby ohrozit značné množství pacientů. Z toho důvodu je nutné antibiotika používat opatrně a pouze v případech, kdy je to absolutně nezbytné.
V používání antibiotik v primární péči jsou mezi jednotlivými zeměmi výrazné rozdíly. Není však pravděpodobné, že jsou způsobeny rozdíly ve frekvenci bakteriálních infekcí. Mezi používáním antibiotik a rozvojem rezistence na antibiotika existuje jasná korelace. Omezení nevhodného a nadměrného použití antibiotik může napomoci rozvoj rezistence na antibiotika zpomalit nebo dokonce zvrátit.

Test QuikRead go CRP+Hb pomáhá zdravotníkům zjistit, kteří pacienti antibiotickou léčbu potřebují, ale hlavně také to, kteří pacienti ji ve skutečnosti nepotřebují. Informace, jestli budou mít antibiotika vliv na průběh onemocnění, má zásadní charakter. Test QuikRead go CRP+Hb je také užitečný při sledování účinků léčby. Lékař bude moci díky přesným informacím pacienty snadněji ujistit, že symptomatická léčba je v jejich případě dostatečná. Na druhou stranu vysoká hladina CRP, naměřená pomocí přístroje QuikRead go, poukáže na bakteriální infekci vyžadující antibiotickou léčbu.

Reference

Wise R et al. Antimicrobial resistance Is a major threat to public health. BMJ 1998; 317: 609 - 610.

Mölstad S. Reduction in antibiotic prescribing for respiratory tract infections is needed! Scand J Prim Health Care 2003; 21: 196 - 218.

Huovinen P, Cars O. Control of antimicrobial resistance: time for action. The essentials of control are already well known. BMJ 1998; 317: 613 - 614.

Kuyvenhoven MM et al. Outpatient antibiotic prescriptions from 1992 to 2001 in The Netherlands. JAC 2003; 52: 675 - 678.

Arroll B, Kenealy T. Antibiotics for the common cold and acute purulent rhinitis. The Cochrane Database of Systematic Reviews 2005, Issue 3. Art. No.: CD000247.pub2.

Watson RL et al. Antimicrobial Use for Pediatric Upper Respiratory Infections: Reported Practice, Actual Practice, and Parent Beliefs. Pediatrics 1999; 104: 1251 - 1257.

Avorn MD, Solomon DG. Cultural and Economic Factors That (Mis)Shape Antibiotic Use: The Nonpharmacologic Basis of Therapeutics. Ann Intern Med 2000; 133: 128 - 135.

World Health Organization. WHO Global Strategy for Containment of Antimicrobial Resistance. Available at http://www.who.int/drugresistance/WHO_Global_Strategy_English.pdf

Bronzwaer SLAM et al. A European Study on the Relationship between Antimicrobial Use and Antimicrobial Resistance. Emerg Inf Dis 2002; 8(3): 278 - 282.

Seamark DA et al. Field-testing and validation in a primary care setting of a point-of-care test for C-reactive protein. Ann Clin Biochem 2003; 40: 178 - 180.

Goossens H et al. Outpatient antibiotic use in Europe and association with resistance: a cross-national database study. Lancet 2005; 365: 579 - 587.

Seppälä H et al. The effect of changes in the consumption of macrolide antibiotics on erythromycin resistance in group A streptococci in Finland. N Engl J Med 1997; 337: 441 - 446.

Stephenson J. Icelandic researchers are showing the way to bring down rates of antibiotic-resistant bacteria. JAMA 1996: 275: 175.

Pepys MB. The acute phase response and C-reactive protein. In: Warrell DA, Cox TM, Firth JD, Benz EJ, eds. Oxford Textbook of Medicine, 4th ed. Oxford University Press, 2003. Vol 2, p. 150 - 156.

World Health Organization. The evolving threat of antimicrobial resistance. Options for action. 2012. Available at http://whqlibdoc.who.int/publications/2012/9789241503181_eng.pdf

Dokumenty ke stažení

Dokumenty a materiály

QuikRead go CRP+Hb Data Sheet (CZ)

QuikRead go CRP and CRP+Hb Brief Instructions (CZ)

QuikRead go Products Data Sheet (CZ)

QuikRead go produkty (CZ)

Instructions for Fingertip Blood Collection (EN)

QuikRead go eLearning (EN)

Videos

QuikRead go CRP Test Procedure Video (EN)

 

YouTube: QuikRead go CRP Test Procedure

Příbalové letáky

(Pouze pro informativní účely. Poslední verzi příbalového letáku najdete vždy v soupravě.)

QuikRead go CRP+Hb IFU (FI, SE, NO, DK), 140067

QuikRead go CRP+Hb IFU (GB, DE, FR, IT), 140068

QuikRead go CRP+Hb IFU (CZ, SK, HU, PL), 140068

QuikRead go CRP+Hb IFU (ES, PT, NL, GB), 140068

QuikRead go CRP+Hb IFU (SI, RS, HR, GR), 140068

QuikRead go CRP Control High IFU (GB, DE, FR, ES, IT, CZ, HU, PL, SK, SI, SE, NO, DK, FI), 137071

QuikRead go Hb Control IFU (GB, DE, FR, ES, IT, CZ, HU, PL, SK, SI, SE, NO, DK, FI), 141154

QuikRead CRP Control IFU (GB, DE, FR, ES, IT, CZ, SK, SI, SE, NO, DK, FI), 68296

Bezpečnostní listy

Bezpečnostní listy v anglickém jazyce najdete na: QuikRead go CRP+Hb v části „Documents and materials“.

V českém jazyce jsou dostupné na vyžádání na adrese: orion@oriondiagnostica.cz.

Časté dotazy

Otevřel/a jsem víčko kyvety, ale kyvetu jsem hned nepoužil/a. Jak dlouho lze tuto kyvetu používat?
Kyvetu je nutné použít do 2 hodin od otevření.

Mohu použít QuikRead CRP kontroly se soupravou QuikRead go CRP+Hb?
Ano, s testem QuikRead go CRP+Hb lze používat kontroly QuikRead CRP kontrola a QuikRead go CRP kontrola vysoká. Cílové hodnoty platí pro test QuikRead go CRP i test QuikRead go CRP+Hb.

Získám hladinu hemoglobinu automaticky při každém použití testu QuikRead go CRP+Hb?
Ano, při použití vzorků plné krve automaticky získáte hladinu CRP i hemoglobinu. Pokud použijete vzorek plazmy nebo séra, dostanete pouze hladinu CRP. Vzorky plazmy a séra totiž neobsahují erytrocyty, a tudíž ani žádný hemoglobin.

Stačí ke spolehlivému stanovení hladiny hemoglobinu pouze jeden kapilární vzorek (ne dva stejné vzorky)?
Zhodnotili jsme rozdíly mezi paralelními vzorky analyzovanými pomocí testu QuikRead go CRP+Hb a nenašli jsme žádný důvod, proč by bylo třeba použít dva nebo více paralelních vzorků. Hladiny Hb získané pomocí testu QuikRead go CRP+Hb jsou srovnatelné s laboratorními výsledky a metodami zlatého standardu. K jejich získání stačí pouze jeden vzorek. Vždy je však nutné dodržet správnou techniku odběru vzorku.

Zaujaly vás produkty?

Kontaktujte nás

Kontaktní formulář

Kontakty