Soubory cookie na našich webových stránkách používáme k zajištění správného fungování webové stránky a k zajištění co nejlepšího prostředí pro naše uživatele.
Setrváním na našem webu potvrzujete souhlas s používáním souborů cookie. Další informace o souborech cookie naleznete zde.

X

QuikRead go přístroj

Přístroj QuikRead go je kompaktní, plně automatické zařízení sloužící ke kvantitativnímu a kvalitativnímu měření. Používá se v kombinaci se soupravami reagencií QuikRead go. Systém QuikRead go sestávající z přístroje a souprav připravených k okamžitému použití je navržen k použití v primární zdravotní péči. Přístroj lze v případě potřeby připojit k nemocničním / laboratorním informačním systémům.

Obvykle

Návaznost výsledků testů zaručuje vysokou kvalitu a spolehlivost. Uživatelské rozhraní přístroje umožňuje personalizaci širokého spektra nastavení. Máte k dispozici 19 jazyků, můžete snadno přidávat identifikační informace pacienta a/nebo obsluhy a kombinovat přístroj s příslušenstvím, jako je čtečka čárových kódů nebo tiskárna.
Snadné použití, rychlost a spolehlivost výsledků  činí ze systému QuikRead cenný nástroj pro každodenní práci zdravotnických pracovníků.

QuikRead go přístroj přináší následující výhody

Jednoduché použití

 • Intuitivní uživatelské rozhraní
 • Interaktivní dotyková obrazovka, která uživatele provádí pracovním postupem pomocí animací

Minimální ruční práce

 • Automatické míchání a přidávání činidla do předplněných kyvet
 • Výsledky jsou automaticky ukládány ve vnitřní paměti přístroje, lze k nim připojit identifikační údaje uživatele a/nebo pacienta.

Propojitelný

 • Tři standardní USB vstupy, které umožňují připojení paměťových médií (flash disk, paměťová karta), tiskárny nebo čtečky čárových kódů. 
 • Je propojitelný k LIS/HIS

Technické údaje

Dostupné produkty
Použití Pro diagnostické použití in vitro
Metoda

Imunoturbidimetrie a fotometrie

Typ vzorku Závislé na analytu
Informace o přístroji

QuikRead go přístroj

27 cm x 15,5 cm x 14,5 cm

Doba potřebná k získání výsledku Závislá na analytu: 2 až 4 minuty
Čtení výsledku Údaje uváděné přístrojem
Senzitivita

Závislé na analytu

Specificita

Závislé na analytu

Skladování Okolní teplota během transportu a skladování musí být v rozmezí 2 - 35 °C
Materiál vyžadovaný, ale nedodávaný

Soupravy reagencií

Registrovaná ochranná známka QuikRead go je registrovaná ochranná známka společnosti Orion Diagnostica Oy.

O přístroji

Přístroj QuikRead go je fotometr schopný měřit kvantitativní nebo kvalitativní výsledky. Byl zkonstruován a zkalibrován pro fotometrická a turbidimetrická měření a provádí uživatele měřením pomocí zobrazované řady zpráv a animací. 
Přístroj QuikRead go měří absorbanci roztoku v kyvetě a na základě předem nastavených kalibračních dat testu uložených na štítku jednotlivých kyvet soupravy převádí hodnotu absorbance na koncentraci nebo na pozitivní/negativní výsledek.

Připojení – obecné informace

Přístroj QuikRead go lze připojit k laboratorním informačním systémům za použití jednosměrného nebo obousměrného propojení.

Jednosměrné připojení

Přístroj QuikRead go lze připojit do jakéhokoliv systému, který je schopen komunikovat s přístrojem QuikRead go pomocí ASTM protokolu. Za tímto účelem však systém vyžaduje ASTM ovladač pro QuikRead go.

Poté, co proběhne měření, přístroj QuikRead go automaticky odešle ASTM zprávu obsahující následující informace:

 • ID pacienta (pokud je volba ID pacienta zapnuta)
 • ID měření
 • Informace o parametru / testu
 • Výsledek včetně jednotek
 • ID operátora (pokud je volba ID operátora zapnuta)
 • Čas a datum měření
 • Název systému a jeho výrobní číslo

Obousměrné připojení

Přístroj QuikRead go lze připojit k systémům, které jsou schopné komunikovat s přístrojem QuikRead go pomocí standardu POCT1-A2. Za tímto účelem však systém vyžaduje POCT1-A2 ovladač pro QuikRead go.

Poté, co proběhne měření, přístroj QuikRead go automaticky odešle POCT1-A2 zprávu obsahující následující informace:

 • ID pacienta
 • ID měření
 • Informace o parametru / testu
 • Výsledek včetně jednotek
 • ID operátora (pokud je volba ID operátora zapnuta)
 • Čas a datum měření
 • Název systému a jeho výrobní číslo

Dále obousměrné připojení umožňuje vzdálenou správu přístroje a uživatelů.

Možnosti obousměrného připojení:

 • Stažení seznamu pacientů
 • Správa seznamů operátorů
 • Zamknutí / Odemknutí přístroje
 • Doplnění výsledků pacienta / kontroly kvality komentářem
 • Odeslání zpráv správcům
 • Odeslání informací o chybách a oznámeních přístroje
 • Nastavení rozsahů kontroly kvality
 • Nastavení času
 • Změna nastavení
 • Aktualizace softwaru

Propojitelný

Přístroj QuikRead go lze připojit k jakémukoli systému schopnému komunikace s přístrojem QuikRead go pomocí protokolu ASTM. Za tímto účelem bude systém vyžadovat ovladač pro přístroj QuikRead go.

Po měření odešle přístroj QuikRead go automaticky zprávu ASTM s následujícími informacemi:

 • ID pacienta (pokud je ID pacienta zapnuté)
 • Číslo měření
 • Informace o analytu / ID testu
 • Výsledek a jednotka výsledku
 • ID obsluhy (pokud je ID obsluhy zapnuté)
 • Čas a datum měření
 • Název systému a sériové číslo

Podrobnější technické informace

Přístroj má předprogramovaný mikroprocesor, který řídí kroky měření a zpracování dat. Identifikace testu, časové údaje a kalibrační křivka nebo hodnota cut-off jsou uloženy na čárovém kódu každé kyvety. Po aktivaci štítkem na kyvetě řídí mikroprocesor všechny kroky měření a převádí absorbanci vzorku do jednotek koncentrace nebo na hodnoty cut-off.

Fotometr

Fotometr QuikRead go sestává z měřicí  komůrky,tří LED diod a světelných detektorů. Fotometr byl zkonstruován a zkalibrován pro fotometrická a turbidimetrická měření. 

Dotykový displej

Práce uživatele s přístrojem je založena na snadno ovladatelném dotykovém displeji. Je ovládán pomocí dotykových ploch, které se objevují na obrazovce. Přístroj uživatele naviguje, jak provádět jednotlivé kroky měření, poskytuje výsledky a chybová hlášení.

 • 4-vodičový rezistivní
 • Velikost displeje obrazovky: 116,16 x 87,12 mm
 • Rozlišení: 640 x 480 pixelů

Rozměry a požadavky na napájení
• Hmotnost: 1,7 kg bez zdroje napájení
• Velikost: 27 x 15,5 x 14,5 cm
• Požadavky na napájení:
- 100 - 240 V AC
- 50 - 60 Hz zdroj napájení nebo akumulátorová jednotka, spotřeba energie 8 W
• Zdroj napájení: dodávaný s přístrojem
• Akumulátorová jednotka: dodávaná samostatně. Nezapomínejte, že lze používat pouze akumulátorovou jednotku dodávanou s přístrojem QuikRead go (kat. č. 136205 akumulátorová jednotka QuikRead go).

Software přístroje

Přístroj se dodává připravený k okamžitému použití. Před použitím není nutné instalovat žádný software. Aktualizace softwaru lze načíst z USB nosiče.

Identifikace přístroje

Každý přístroj QuikRead go má své výrobní číslo, které naleznete na štítku na spodní straně přístroje.

Paměť

Přístroj QuikRead go má interní paměť pro archivaci výsledků, a to samostatně pro vzorky pacientů a vzorky kontroly kvality. Výsledky jsou uváděny na obrazovce, lze je vytisknout na tiskárně QuikRead go nebo odeslat na USB nosič jako soubor .CSV.

Napájecí zdroj

Přístroj je napájený elektrickou napájecí šňůrou, která je součástí balení. Kromě napájecího zdroje je možné pro přístroj použít jako zdroj napájení akumulátorovou jednotku. Vnitřní spínač uvnitř kabelového konektoru přepíná automaticky z režimu napájení z akumulátoru na režim napájení ze sítě.
Akumulátorová jednotka systému QuikRead go se prodává samostatně (kat. č. 136205).

Sériové připojení

Konektor RJ-45 lze připojit k nemocničnímu /laboratornímu informačnímu systému pomocí speciálního kabelu. Místní prodejci vám poskytnou další detaily.

Uzemnění: kolík 4
Přijímané údaje: kolík 7
Odesílané údaje: kolík 5

QuikRead_go_Instrument_Male_connector_web

QuikRead_go_Instrument_Pin_and_signal_direction_web

USB připojení

Přístroj  disponuje třemi USB  konektory typu A. Tyto konektory lze použít k připojení tiskárny, čtečky čárových kódů a USB nosiče.

Tiskárna pro systém QuikRead go  

Tiskárnu štítků Dymo label writer 400/450 lze použít k vytištění naměřených výsledků na štítky. Tiskárna se připojuje k jednomu z portů USB.

Čtečka čárových kódů systému QuikRead go

Čtečku čárových kódů Opticon OPR-3201 lze použít k jednoduchému načtení ID pacienta a/nebo obsluhy. Připojte čtečku čárového kódu do jednoho z portů USB.

Dokumenty ke stažení

QuikRead go Instrument Data Sheet (EN)

QuikRead go Connectivity Datasheet (EN)

QuikRead go Products Sales Sheet (CZ)

QuikRead go produkty (CZ)

QuikRead go eLearning (EN)

Videos

QuikRead go - Getting started (EN)

 

Video na YouTube: QuikRead go Instrument Getting started

QuikRead go - Measurement flow (GB)

 

Video na YouTube: QuikRead go Instrument Measurement flow

QuikRead go - Settings (GB)

 

Video na YouTube: QuikRead go Instrument Settings

QuikRead go - Accessories (GB)

 

Video na YouTube: QuikRead go Instrument Accessories

Příbalové letáky

(Pouze pro informativní účely. Poslední verzi příbalového letáku najdete vždy v soupravě.)

QuikRead go Instrument IFU (FI, SE, NO, DK), 135867

QuikRead go Instrument IFU (CZ, SK, HU, PL), 135867

QuikRead go Instrument IFU (GB, DE, FR, IT), 133893

QuikRead go Instrument IFU (SI, RS, HR, GR), 133893

QuikRead go Instrument IFU (ES, PT, NL), 133893

Aktualizace softwaru QuikRead go

Časté dotazy

Jakou pravidelnou údržbu vyžaduje přístroj QuikRead go?
Přístroj QuikRead go byl koncipován tak, aby byl maximálně uživatelsky příjemný a aby nevyžadoval žádnou pravidelnou údržbu. Přístroj je kalibrován z výroby. Správná funkce přístroje je při každém měření prověřována interním kontrolním programem. Kalibrační data, která definují pro každý test kalibrační křivku nebo hraniční hodnotu, jsou uvedena na etiketě kyvety.

Jak lze přístroj čistit?
Vnější části přístroje lze čistit netřepící se tkaninou navlhčenou ve vodě. V případě potřeby lze použít šetrný čisticí prostředek. Na okraje obrazovky, měřicí komůrky ani konektorů se nesmí dostat žádná tekutina. Nepoužívejte organická rozpouštědla ani korozivní látky.
Rozlitý potenciálně infekční materiál je nutno okamžitě utřít buničinou a potřísněné plochy umýt standardním dezinfekčním prostředkem nebo 70% etylalkoholem. Materiály použité k čištění (včetně rukavic) zlikvidujte jako biologicky nebezpečný odpad.

Je software nutné aktualizovat?
Přístroj QuikRead go má nainstalovaný vlastní software. Nové verze se vydávají při uvedení nových možností, např. nových analytů, doplnění způsobů připojení přístroje k laboratorním informačním systémům, rozšíření paměti výsledků nebo zlepšení funkcí. Chcete-li používat nové funkce, bude nutné software přístroje aktualizovat. Chcete-li přístroj QuikRead go nadále používat jako předtím a žádné nové funkce nepotřebujete, software aktualizovat nemusíte.

V jaké formě se dodávají aktualizace softwaru?
Nový software si můžete objednat od místního dodavatele, který vám nejnovější verzi doručí na flash-disku USB. Software lze jednoduše aktualizovat pomocí uživatelského rozhraní přístroje následujícím způsobem:
Nastavení => Průběh měření => Údržba => Aktualizace softwaru
Dodržujte pokyny uváděné na obrazovce.

Zaujaly vás produkty?

Kontaktujte nás

Kontaktní formulář

Kontakty