Soubory cookie na našich webových stránkách používáme k zajištění správného fungování webové stránky a k zajištění co nejlepšího prostředí pro naše uživatele.
Setrváním na našem webu potvrzujete souhlas s používáním souborů cookie. Další informace o souborech cookie naleznete zde.

X

Testy Uricult

Kultivační testy Uricult slouží k diagnostice infekcí močových cest (UTI). Jsou založeny na průkazu a detekci předpokládaných mikrobů (celkový počet bakterií, gramnegativních bakterií, enterokoků, E. coli) ve vzorcích moči. Test lze provádět přímo na pracovišti a destičky je možné použít jako praktické transportní médium pro vzorky určené ke kultivaci.

Obvykle

Testy Uricult jsou k dispozici ve třech různých snadno použitelných verzích.

Uricult dip slide systém je založen na dvou agarových médiích. CLED agar je určen ke stanovení celkového počtu bakterií ve vzorcích moči a selektivní MacConkeyho agar podporuje růst gramnegativních bakterií.

Uricult Plus dip slide systém je založen na třech agarových médiích. Kromě agaru CLED a MacConkeyho agaru obsahuje test Uricult Plus také selektivní enterokokové médium určené specificky k detekci enterokoků.

Uricult Trio dip slide systém je založen na třech agarových médiích. Kromě agaru CLED a MacConkeyho agaru obsahuje test Uricult Trio také selektivní médium pro E. coli určené specificky k detekci gramnegativních mikroorganismů produkujících β-glukuronidázu. Nejčastějším původcem infekcí močových cest patřícím do této skupiny je druh Escherichia coli.

Testy Uricult přinášejí následující výhody

Testy prováděné přímo na pracovišti, díky kterým již není třeba transportovat vzorky moči.
Výsledek testu poskytuje přesné informace o klinickém stavu v době odběru vzorku.
Provedení testu je skutečně jednoduché a dalo by se shrnout do tří kroků: ponoření - inkubace - interpretace.
Dlouhá trvanlivost - testy Uricult lze skladovat při pokojové teplotě několik měsíců.

Technické údaje

Dostupné produkty
Použití Pro diagnostické použití in vitro
Metoda

Kultivace

Typ vzorku Moč
Doba potřebná k získání výsledku 16 - 24 hodin
Čtení výsledku Vizuální
Skladování 7 - 25 °C
Materiál vyžadovaný, ale nedodávaný

Inkubátor, který udrží teplotu +36 ± 2 °C

Poznámka

Skladujte v prostorách chráněných před proudícím vzduchem a kolísáním teploty. Produkt nesmí zmrznout.

Registrovaná ochranná známka Uricult je registrovaná ochranná známka společnosti Orion Diagnostica Oy.

Informace o testech

Infekce močových cest (UTI) je jednou z nejběžnějších infekcí způsobovaných bakteriemi. Močové infekce je nutné správně diagnostikovat a léčit. Neléčené močové infekce mohou vést k poškození ledvin. Vzorky moči k bakteriální kultivaci je nutné správně odebrat a dodržovat zásady správné manipulace. Nedodržení zásad správné manipulace může vést k chybnému výsledku. Transport vzorků moči z místa odběru do laboratoře může způsobit chyby ve výsledcích - bakterie se totiž mohou v nesprávně transportovaných vzorcích pomnožit.

Testy Uricult jsou dipslidy určené ke kultivaci vzorků moči. Plastové destičky jsou z obou stran potaženy vrstvou agaru. Konkrétně jde o dvě nebo tři média (jejich počet a typ závisí na druhu testu). Destičky lze ponořit do moči nebo lze moč nalít na destičku. Poté se inokulovaná destička vloží zpátky do plastového obalu, kde bude připravena k inkubaci nebo transportu. Po inkubaci se přítomnost bakterií projeví jako kolonie rostoucí na povrchu agaru. Protože kolonie je výsledkem multiplikace jedné bakteriální buňky, počet kolonií indikuje koncentraci jednotek, které tvoří kolonii (CFU/ml) v daném vzorku moči.
Původně zelené CLED médium je určeno ke zjištění celkových počtů kolonií - hustota kolonií se srovnává s modelovou tabulkou. Na základě vzhledu bakterií na agaru CLED je lze rozdělit do skupin laktóza-pozitivní a laktóza-negativní. Počet gramnegativních bakterií lze u všech testů Uricult zjistit z původně hnědočerveného selektivního MacConkeyho agaru.

U testu Uricult Plus vytváří enterokoky a některé streptokoky skupiny B na třetím, bezbarvém selektivním streptokokovém agaru kolonie o různých odstínech červené. Tento speciální chromogenní agar napomáhá ještě snazší interpretaci výsledků.

U testu Uricult Trio vytváří mikroorganismy produkující β-glukuronidázu na třetím, bezbarvém agaru selektivním pro E. coli kolonie o různých odstínech hnědé nebo šedé. Tento speciální chromogenní agar napomáhá ještě snazší interpretaci výsledků. Až u 4 z 5 pacientů v primární péči s močovými infekcemi je jako původce zjištěna bakterie E. coli.

Dokumenty ke stažení

Produkty Uricult (CZ)

Uricult Model Chart (EN)

Uricult Trio Model Chart (CZ)

Uricult Plus Model Chart (CZ)

Videos

Test Procedure Video (EN)

 

Příbalové letáky

(Pouze pro informativní účely. Poslední verzi příbalového letáku najdete vždy v soupravě.)

Uricult IFU (GB, FR, DE, ES, PT, IT, GR, CZ, SI, DK, NO, SE, FI), 67404

Uricult Plus IFU (GB, FR, DE, ES, PT, IT, GR, NL, CZ, SI, SE, FI), 67465

Uricult Trio IFU (GB, FR, DE, ES, PT, IT, GR, NL, CZ, SI, DK, NO, SE, FI), 68197

Bezpečnostní listy

Bezpečnostní listy v anglickém jazyce najdete na: Uricult tests v části „Documents and materials“.

V českém jazyce jsou dostupné na vyžádání na adrese: orion@oriondiagnostica.cz.

Zaujaly vás produkty?

Kontaktujte nás

Kontaktní formulář

Kontakty